S5 Newsplace - шаблон joomlaS5 Newsplace - шаблон joomla КнигиКниги
سفر کربلا

 

مناسبت‌نامه
دهم محرم شهادت سید الشهداء علیه السلام و یارانشان و اسارت اهلبیت‌شان ...بیشتر
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نـقـل شـده اسـت کـه امـام سـجـادعلیه السلام فـرمـود: چـون روز شـهـادت پدرم فرارسید، خاندان و اصـحـابـش را در شـب آن روز گـرد آورد و بـه آنان فرمود: ای خاندانم و ای شیعیانم، از تـاریـکـی ایـن شب استفاده کنید و جان خویش را برهانید. اینان کس دیگری جز من را نمی جویند و چون مرا کشتند درباره شما نمی اندیشند. خود را برهانید، خداوند شما را رحمت کند. من عهد و پیمانی را که با شما بسته بودم برداشتم و شما آزادید.

آنـگـاه بـرادران خـانـدان و یـارانـش یـکزبان گفتند: به خدا سوگند ای سرور ما، ای ابا عـبـداللّه هـرگـز تـو را رهـا نـمـی کـنیم. به خدا سوگند آیا مردم نخواهند گفت که امام و بزرگ و سرورشان را تنها گذاشتند تا کشته شد؟ و ما در پیشگاه خداوند هیچ بهانه ای نداریم؛ و دست از تو بر نمی داریم تا آنکه در راهت کشته شویم!

حـضـرت فرمود: ای مردم من فردا کشته می شوم و شما همه با من کشته می شوید و یک تن از شما نمی ماند! گـفـتـنـد: سـپـاس خـداونـدی را کـه مـا را بـه یـاری تـو گـرامـی داشـت و شـرافـت قـتـل بـا تـو را بـه مـا عـنـایـت فـرمـود. ای فـرزنـد رسول خدا آیا رضایت نمی دهید که در بهشت منزلت شما را داشته باشیم؟

فـرمود: خداوند به شما پاداش خیر دهد! و برایشان دعای خیر کرد؛ و بامدادان حسین کشته شد و همه یارانش نیز با او کشته شدند! [1] .

قاسم بن حسن علیه السلام پرسید: آیا من نیز از جمله آنهایم که کشته می شوند.

دل امام علیه السلام سوخت و گفت: پسرم مرگ در نظرت چگونه است؟

گفت: عمو جان! شیرین تر از عسل!

امام فرمود: آری به خدا، عمو به فدایت. تو و پسرم عبداللّه از مردانی هستید که پس از آزمایشی سخت و فداکاری عظیم کشته می شوید!

قاسم گفت: آیا دشمن به زنان می رسد، به طوری که عبداللّه شیر خوار کشته می شود؟

امام فرمود: عمو به فدایت، عبداللّه آنگاه کشته می شود که جانم از تشنگی به لب می رسد و به چادرها می روم و آب و شیر طلب می کنم ولی هرگز نمی یابم! و می گویم: پـسـرم را نزد من بیاورید تا از دهانش بنوشم! او را می آورند و در دستانم می نهند من او را مـی گـیـرم تـا به دهانم نزدیک کنم؛ که ناگاه فاسقی تیر به گلویش می زند و او بـه نـاله مـی افتد. کف دستم از خونش پر می شود و من او را به آسمان بلند می کنم و می گـویم: خدایا برای خشنودی تو شکیبایی می ورزم؛ پس نیزه های دشمن با شتاب سـوی مـن مـی آیـد در حالی که آتش در خندق پشت چادرها زبانه می کشد. من در تلخ ترین وقتها در دنیا به آنان حمله می کنم و می شود آنچه خداوند می خواهد!

او گـریـسـت و مـا نـیـز گـریـسـتـیـم و صـدای گـریـه و نـاله فـرزنـدان رسول خداصلی الله علیه وآله در چادرها بلند شد.

زهـیر بن قین و حبیب بن مظاهر درباره من (یعنی امام سجادعلیه السلام) می پرسند و می گویند: ای سرور ما! وضعیت سرور ما ـ اشاره به من می کند ـ چه می شود؟

حـضـرت بـا دیـده گـریـان مـی فـرمـایـد: خـداونـد نـمـی خـواهـد کـه نـسـل مـرا از دنـیـا قـطـع کـنـد! چـگـونـه آنـهـا مـوفـق بـه چـنـیـن کـاری مـی شـونـد و حال آنکه وی پدر هشت امام است. [2] .

[1] در ایـن روایـت از زبـان امـام حسین علیه السلام آورده است: من فردا کشته می شوم و شما هـمـه بـا مـن کشته می شوید و یک تن از شما نمی ماند! و از زبان امام سجادعلیه السلام آمده است: بـامـدادان او کـشـتـه شـد و هـمـه یارانش نیز با او کشته شدند. ولی مشهور خلاف این است بـرخـی از یـاران حـسـیـن علیه السلام بـودند که در جنگ روز عاشورا شرکت کردند و به شهادت نرسیدند مانند حسن مثنی، سوار بن منعم نهمی و موقع بن ثمامه اسدی.

مـگـر ایـنـکـه بـگـویـیـم اینان در آن گفت و گو و در آن ساعت حضور نداشته اند یا اینکه مقصود این خطاب جمع است به نحو تغلیب!

[2] مـدیـنـه المـعـاجـز، ج 4، ص 214، حـدیـث شـمـاره 295 و بـه نقل از آن، نفس المهموم، ص 230 ـ 231.

نوشتن دیدگاه

- اظهار نظر شما به بهبود مطلب ارائه شده و مجموعه سایت کمک خواهد کرد .
- درصورت خراب بودن تصویر متن ارائه شده و یا وجود ایرادات ویراستاری و فنی لطفا در بخش نظرات ما را آگاه کنید .
- از افزودن نظر با کلمات انگلیسی (فنگلیش) بپرهیزید .
- از توهین به قومیت ها و افراد در نظرات اجتناب کنید .
- نظرات تبلیغاتی منتشر نخواهد شد .


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

لیست صفحات

صفحه نخست

ویژه‌نامه اهل‌بیت

ویژه‌نامه احادیث

ویژه‌نامه قرآن کریم

فرقه شناسی

فرهنگی اجتماعی

مناسبت‌ها

ویژه‌نامه علمی

ویژه‌نامه بزرگان‌ما

   Tomb