ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

1)در کامل الزیارات ص158ذیل حدیث هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت کند که از پدرت روایت شده زیارتش معادل یک حج و یک عمره است،فرمود بلی یک حج و یک عمره تا ده بار شماره کرده[1].

________________________________________

[1]بحار ج101ص32ذیل حدیث29.