ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1)در کامل الزیارات ص158از ام سعید احمسیه روایت کند که گفت از امام صادق علیه السلام سؤال کردم از زیارت قبر امام حسین علیه السلام پس فرمود یک حج و یک عمره است و از خبر هکذا و هکذا و با دستش اشاره فرمود[1].

و از عبدالکریم بم حسان نیز روایت کند الخ در فصل33حدیث4گذشت.

2)و در ذیل حدیث هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت کند که از پدرت روایت شد زیارتش معادل یک حج و یک عمره است فرمود بلی یک حج و یک عمره تا ده بار شماره کرد[2].

3)و از ابی خدیجه روایت کند که مردی از امام باقر علیه السلام سئوال کرد از زیارت قبر امام حسین علیه السلام پس فرمود بدرستیکه آن معادل یک حج و یک عمره است الخ[3].

4)و در ص159از یونس روایت کند که حضرت امام رضا علیه السلام فرمود هر کس زیارت کند قبر حسین علیه السلام را پس مثل اینکه حج و عمره بجا

________________________________________

[1]بحار ج101ص32حدیث27.

[2]بحار ج101ص32ذیل حدیث29.

[3]بحار ج101ص33حدیث31.