ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  sheyatn parasti (109)
 
 
 
إمام مالك رهبر و پيشواى مالكيها خوردن حشرات و حيواناتى مانند كرم و سوسك و موش و سوسمار ومار و غير آن را جايز دانسته و بر اساس آن فتوا داده است.

با توجّه به اينكه خداوند مى فرمايد: (كلوا من طيّبات ما رزقناكم) 172ـ بقره

از نعمتهاى پاكيزه اى كه روزى شما كرده ايم بخوريد

آيا حشرات و حيوانات كه در متن فتوا به آن اشاره شده از نعمتهاى پاكيزه و قابل خوردن هستند؟

سفره و طبع كدام انسان موحّد پاك طينت پذيراى چنين خوراكيهايى است؟

 

 

 

 

برای مشاهده منبع اینجااینجا را کلیک کنید.