ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

(بكسر اوّل و فتح آن) سوگند. ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ... مائده: 89 آنست كفّاره سوگندهاى شما چون سوگند خورديد و شكستيد.

در اقرب و مفردات گويد:

حلف سوگندى است كه با آن پيمان گرفته ميشود سپس در هر سوگند بكار ميرود.

وَ لا تُطِعْ كُلَّ (حَلَّافٍ) مَهِينٍ قلم: 10 حلّاف كسى است كه زياد قسم ميخورد.

سوگند خوردن از نظر اسلام خوب نيست و سوگند دروغ حرام و سوگند راست مكروه است مگر آنكه احقاق حق بسته بآن باشد و حتى وارد است كه شخص در صورت امكان خسارت را قبول كند و سوگند نخورد و اگر كسى سوگندى خورد و آنرا شكست بايد كفّاره بدهد و كفّاره آن طبق آيه 89 مائده اطعام ده نفر فقير يا لباس ده نفر و يا يك بنده آزاد كردن است و در صورت عدم تمكّن بايد سه روز روزه بگيرد.