ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روده‏ها. و آن جمع حويّه است (مفردات) نا گفته نماند: حوى بمعنى جمع كردن است در اقرب گويد: «حواه يعنى جمعه و ملكه و احرزه».

و چون روده در شكم جمع شده و مستدير است لذا بآن حويّه و حوايا گفته‏اند (استفاده از مجمع).

وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ انعام: 146 يعنى: بر يهود هر ناخندارى را حرام كرديم و از گاو و گوسفند نيز پيه را بر ايشان حرام كرديم جز آنچه بر پشت آندو و يا بر روده‏ها باشد يا باستخوان پيوسته باشد. اين تحريم بجرم سركشى آنها بود و ما راستگو هستيم.

آيه شريفه روشن ميكند كه اشياء فوق در نتيجه تجاوز كارى بر يهود حرام شده است چنانكه آيه فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ... نساء: 160 در اين مضمون صريح است.

در سفر لاويان از تورات فعلى باب 11 گوشتهاى حلال و حرام يهود نقل شده و شايد بتوان از آن در تفسير آيه شريفه استفاده كرد.

مقدارى از آنها از محرّمات اسلامى و بعضى از محلّلات آن، از جمله گوشت شتر را حرام و نجس دانسته است.

و ظاهرا چون يهود انكار ميكردند. كه اين تحريم در شريعت موسى براى مجازات بوده باشد و اين محرّمات از اوّل حرام بوده‏اند قرآن در ردّ آن فرمود: كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى‏ نَفْسِهِ ...فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ آل عمران: 93.