ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كوه. چنانكه در مجمع و صحاح و غيره آمده «وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ» بقره: 63. كوه را بالاى سر شما بلند كرديم اين كلمه ده بار در قرآن مجيد آمده. همه‏اش با الف و لام، فقط در دو محل مجرد و به سينين و سينا اضافه شده: «وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ» مؤمنون: 20.

«وَ طُورِ سِينِينَ»: تين: 2. و همه درباره طور سيناى موسى عليه السّلام است.

مراد از آن ظاهرا مطلق كوه است و بقولى طور اسم كوهى است كه خدا در آن با موسى مناجات كرد. در اقرب گويد: كوهى است نزديك ايله به سينين و سيناء اضافه ميشود بقيه سخن در «سينا» ديده شود.

«وَ الطُّورِ. وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ. فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ. وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ» طور: 1- 7. راجع باين آيات رجوع شود به «رق ق» و «سجر». اگر مراد از كتاب تورات باشد ميتوان گفت كه آن در صحيفه‏هاى سفيدى نازل شده است.