ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ حجر: 90. عضو (بر وزن فلس) بمعنى متفرق و جزء جزء كردن است در لغت آمده:

عضا الشى‏ء عضوا: فرقه» عضة (بر وزن عنب) بمعنى تكّه و قطعه است عضون جمع عضه است يعنى قطعه‏ها و تكّه‏ها، اصل عضه عضو (بر وزن علم) و جمع آن غير قياسى است مثل سنون. پس معنى آيه چنين ميشود:

آنانكه قرآن را پاره‏ها و تكه‏ها قرار دادند.

در جوامع الجامع و مجمع نقل شده: وليد بن مغيره در موسم حجّ شانزده نفر را مأمور كرد بدروازه‏هاى مكه رفته و واردين را از استماع كلمات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله منع ميكردند و ميگفتند بسخن او گوش ندهيد.

بعضى ميگفت: او دروغگو است، بعضى ميگفت ساحر است و بعضى ميگفت شاعر است (تمام شد) بدينگونه آيات وحى را ميان سحر و دروغ و شعر و غيره قسمت كردند خداوند بر آنها عذاب فرستاد و با بدترين وجهى از بين رفتند. در تفسير عياشى از امام باقر و صادق عليهما السلام نقل شده كه: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ قريش‏اند.

معنى دو آيه فوق با آيه ما قبل كه عبارت است از وَ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. چنين ميشود: بگو من انذار كننده آشكارم شما را از عذاب خدا ميترسانيم چنانكه عذاب را بر تقسيم كنندگان نازل كرديم آنانكه قرآن را پاره پاره كردند و بآن دروغ، سحر، شعر و سخن مجنون نام گذاشتند. اين كلمه فقط يكبار در كلام اللَّه آمده است.