ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام يكى از منزلگاههاى نزديك كوفه كه امام حسين عليه السّلام در مسير خود از آنجا گذشت . ثعلبيّه ، به نام ثعلبه ، مردى از بنى اسد است كه در آنجا فرود آمده و ساكن شده و چشمه اى حفر كرده بود.(307) در اين محلّ كه قناتى داشته ، امام حسين عليه السّلام بار افكند و يك شب آنجا ماند. در همين منزل بود كه آن حضرت با ((طِرِمّاح )) برخورد كرد و او را به همراهى خويش فرا خواند. او رفت كه اجناس و وسايل را به خانواده اش ‍ برساند و برگردد، ولى وقتى برگشت كه امام حسين عليه السّلام به شهادت رسيده بود. و در همين منزلگاه بود كه مردى نصرانى همراه مادرش خدمت امام رسيدند و به دست او مسلمانان شدند.(308) و در همين منزل بود كه حضرت ، خبر شهادت مسلم بن عقيل را دريافت كرد.