ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از شهداى بنى هاشم در روز عاشورا. عقيل دو پسر داشت كه نام هر دو عبداللّه بود، يكى بعنوان اكبر ياد مى شد، ديگرى اصغر. هر دو در كربلا با امام حسين عليه السّلام شهيد شدند. نامش در زيارت ناحيه مقدّسه هم آمده است .(865)