ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام پادگان نظامى در بيرون كوفه . در زمان على عليه السّلام بسيج نيروهاى رزمى براى جنگ در آنجا صورت مى گرفت . در آنجا با خوارج جنگيد و براى سپاه خويش در جنگ با معاويه سخنرانى كرد. براى مقابله با سيدالشهدا عليه السّلام نيز، ابن زياد نيروهاى خود را آنجا مستقرّ كرده بود و عمرسعد را با چهار هزار نفر از آنجا به كربلا براى جنگ با آن حضرت فرستاد.(1352) امروز اين محلّ به ((عبّاسيات )) معروف است .(1353)