ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: «پیش از قیام قائم علیه السلام حرکت حرب و قیس است».[1]

منظور از حرب، بنی‌امیه است که عبارت از سفیانی است و منظور از قیس، مغرب است که مقر قیس در شمال آفریقا است شاهد این معنی درگیری های موجود ملت های عرب و احادیث دیگری است که این معنا را تایید می کند. در حدیث دیگری می خوانیم: «پرچم های و قیس و عرب وارد می شوند».[2]

این جا هم قیس، اشاره به اهل مغرب است که عرب های آفریقا هستند و به همین دلیل، لفظ «عرب» هم در حدیث آمده است و گرنه مردم مصر هم عرب هستند، دیگر لزومی نداشت که برای هجوم قوم عرب بر یک کشور عرب، قید عرب آورده شود.[3][1]. بحارالانوار، ج 52، ص 245؛ غیبه نعمانی، ص 148.

[2]. بحارالانوار، ج 52، ص 220؛ ارشاد مفید، ص 340.

[3]. روزگار رهایی، ج 2، ص 999.