ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

غوطه

منطقه ای باغستانی است که دمشق را احاطه کرده است. سفیانی پس ازآن که به دعوت اهل شام و فلسطین،‌در «حرستا» فرود آمد و مردم با او بیعت کردند، به «غوطه» می رود و همه مردم بر گرد او اجتماع می کنند و این جاست که سفیانی در راس گروه هایی از مردم شام، خروج می کند و سه پرچم به اختلاف می پردازند:

1. پرچمی که از ترک و عجم که سیاه است.

2. پرچمی که زرد که پرچم فرزند عباس است.

3. پرچمی از سفیانی و سپاه او.[1]

غیب از نام های حضرت مهدی علیه السلام است که در قرآن ذکر شده است.

روایت شده است که از امام صادق علیه السلام که فرمودند : در آیه شریفه (هدی للمتقین الذین یومنونن بالغیب....)[2] متقین شیعیان علی بن ابیطالب علیه السلام هستند، و اما غیب، او غایب است و شاهد بر این، قول خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: «می گویند چرا فرو فرستاده نشده برای اوآیتی از پروردگارش؟ پس بگو نیست غیب، مگر خدای را. پس منتظر باشید به درستی که من با شما از منتظرانم[3] یعنی برآمدن از غیب از آیات خداوندی است.[4] در تفسیر آیه شریفه (الذین یومنون بالغیب) آمده است که غیب سه روز است: روز رجعت، روز قیامت و روز قیام قائم علیه السلام .[5][1]. الزام الناصب، ج 2، ص 180؛ امام مهدی (ع)‌از ولادت تا ظهور، سیدمحمد کاظم قزوینی، ص 533.

[2]. وره بقره، 2 و 3.

[3]. سوره یونس، 20.

[4]. نجم الثاقب، باب دوم.

[5]. الزام الناصب، ج 2، ص 340.