ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فتنه سرا

تعبیری است از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله که درباره مردان آخرالزمان فرموده است: بیشترین چیزی که در مورد شما از آن بیمناکم ، فتنه سراء از ناحیه زنان است.[1] فتنه سراء معانی مختلفی می دهد که از آن جمله : فتنه جانکاه، فتنه غرور انگیز و فتنه نامرئی.[2] در ادامه حدیث آمده است : و آن هنگامی که غرق در طلا شوند، پولدار به زحمت بیندازند و بی پول را به چیزی که قدرت ندارد وادار نسازند.[1]. نهج الفصاحه ، ج 1، ص 61.

[2]. روزگار رهایی، ج 2، ص 738.