ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اسم حضرت است در تورات. در تورات، اسامي ائمه چنين آمده است: «شموعل، شما عيسحوا، و هي هر ، حي ابثوا، بما مدثيم، عوشود، بسنم، بوليد، بيشر العوي، فوم لوم کودود، عان لاندبود، و هوه‌ل».

مراد از تورات ، گاهي همان کتاب آسماني نازل شده بر حضرت موسي عليه السلام است که مشتمل بر پنج سفر است، و گاهي اطلاق مي شود بر تمام کتب آسماني که از عهد آن حضرت تا قبل از حضرت عيسي عليه السلام بر پيغمبران نازل شده است. آن ها را «عهد عتيق» نيز مي گويند.[1][1] . نجم الثاقب، باب دوم.