امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

وظيفه، از پر سبك تر، و از كوه سنگين تر است.

همانا ارزشمندترين بى‏ نيازى عقل است.

وظيفه باعث مي شود تا كارها را به خوبي انجام دهي، اما عشق كمك مي كند تا آنها را به زيبايي انجام دهي.

بزرگ‏ترين فقر بى‏ خردى است.

بسياري از افراد، در طول زندگي خود ماهي گيري مي كنند؛ بدون آن كه بدانند آن چه كه به دنبالش هستند ماهي نيست.

ترسناك‏ترين تنهايى خودپسندى است.

هر چه اهداف ما معقول تر و خلاق تر باشند، به همان نسبت منطقي تر و مناسب ترند.

گرامى ‏ترين ارزش خانوادگى، اخلاق نيكوست.