امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

به گذشتۀ خود نمی اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم .

بی درد  وا نشد دل غفلت گرفته‌ام

قفلی که زنگ بست، شکستن کلید اوست

------------------------------------------------------

آرزویم برایت این است :
در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن، آرام قدم برداری برای زندگی کردن

خوشبختی می تواند مجموعه ی بدبختی هایی باشد که به سرمان نیامده است

------------------------------------------------------

همیشه فکرکن که توی یک دنیای شیشه ای زندگی می کنی پس مراقب باش به طرف کسی سنگ پرت نکنی چون اول دنیای خودتو می شکنی.

زندگی قصه یخ فروشی است که گفتند فروختی؟

گفت نخریدند تمام شد

در صورت تمایل به درج پیامک های شما در سایت، می توانید آن ها را به سامانه سه نقطه ارسال نمایید

شماره سامانه:  005 000 8016 3000
لازم به ذکر است که پیامک ها، با درج شماره ارسال کننده، ثبت خواهد شد