S5 Newsplace - шаблон joomlaS5 Newsplace - шаблон joomla КнигиКниги
اس ام اس پند اموز

 

مناسبت‌نامه
دهم محرم شهادت سید الشهداء علیه السلام و یارانشان و اسارت اهلبیت‌شان ...بیشتر
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 
نيك بودن، كافي نيست؛ بايد آن را نمايان ساخت.

اگر هنوز آن قدر حساس هستيد كه شرمنده شويد، خدا را سپاس بگوييد و از او بخواهيد كه شما را اين گونه نگه دارد.

سزاوارترين مردم به عفو كردن، تواناترينشان به هنگام كيفر دادن است.

عذاب وجدان، بدتر از مرگ در بيابان سوزان است.

عيب تو تا آن گاه كه روزگار با تو هماهنگ باشد، پنهان است.

كسي كه شرم ندارد، وجدان هم ندارد.

دل‏هاى مردم گريزان است، به كسى روى آورند كه خوشرويى كند.

وظيفه كاري است كه از ديگران انتظار انجامش را داريم!

از يورش بزرگوار به هنگام گرسنگى، و از تهاجم انسان پست به هنگام سيرى، بپرهيز.

وقتي نادان كاري را انجام مي دهد كه از آن شرمنده است، هميشه آن را به حساب وظيفه خود مي گذارد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 
موفق نمي شويد، مگر از كاري كه مي كنيد لذت ببريد.

آن كه تو را هشدار داد، چون كسى است كه مژده داد.

يك مرد، هر اندازه پر تلاش هم باشد، هر اندازه هم شخصيت قوي داشته باشد،‌ اگر نتواند با ديگران كنار بيايد، موفقيتي كسب نمي كند.

ثروت، ريشه شهوت هاست.

عجيب ترين چيز در دنيا، موفقيت احمق و شكست داناست.

ثروتمندى در غربت، چون در وطن بودن، و تهيدستى در وطن، غربت است.

ناداني بر سه نوع است: انسان هيچ نداند؛ آنچه را كه لازم است نداند و آنچه را كه نبايد بداند، بداند.

شكيبايى دو گونه است: شكيبايى بر آنچه خوش نمى ‏دارى و شكيبايى در آنچه دوست مى ‏دارى.

هيچ چيز سريعتر از كار نيك، پير نمي شود!

سخاوت آن است كه تو آغاز كنى، زيرا آنچه با درخواست داده مى‏ شود يا از روى شرم و يا از بيم شنيدن سخن ناپسند است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

براي دستيابي به موفقيت، نبايد به راضي كردن همگان انديشيد.

از دست دادن حاجت بهتر از درخواست كردن از نا اهل است.

بدان كه دليل موفقيت برخي از افراد، انجام كارهايي است كه ديگران از انجام آن سر باز مي زنند.

از دست دادن دوستان غربت است.

موفقيت را به رخ ديگران نكش؛ ولي آنها را دست كم هم نگير.

اهل دنيا سوارانى در خواب مانده ‏اند كه آنان را مى‏ رانند.

موفقيت، يك علم است؛ اگر مقدماتش را بداني، نتيجه اش را به دست مي آوري.

چون تو را ستودند، بهتر از آنان ستايش كن، و چون به تو احسان كردند، بيشتر از آن ببخش.به هر حال پاداش بيشتر از آن آغاز كننده است.

زماني كه به كنه و ريشه واژه كاميابي مي رسي، مفهومش باز نايستادن است.

زبان تربيت نشده، درنده‏اى است كه اگر رهايش كنى مى ‏گزد .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


به كسي مي توان مرد گفت كه خود را در خوشبختي و بدبختي گم نكند.

با پالتوي ديگري، قد خودت را نسنج.

نادان را يا تندرو يا كند رو مى‏بينى.

اين طور نيست كسي كه زياد مي دود، با سرعت به مقصد برسد.

اگر به آنچه كه مى‏خواستى نرسيدى، از آنچه هستى نگران مباش.

خرگوش، از نظر طولِ گوش شبيه الاغ است؛ اما هيچ نسبتي با الاغ ندارد.

عفّت ورزيدن زينت فقر، و شكرگزارى زينت بى ‏نيازى است.  

يك آدم فربه چون فربه است دو نفر و مرد لاغر هم به خاطر اينكه لاغر است نصف انسان به حساب نمي آيد.

از بخشش اندك شرم مدار كه محروم كردن، از آن كمتر است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 
هر چيز كه شمردنى است پايان مى‏پذيرد، و هر چه را كه انتظار مى‏ كشيدى، خواهد رسيد.

طوفان هرچه تندتر باشد زودتر تمام مي شود.

حوادث اگر همانند يكديگر بودند، آخرين را با آغازين مقايسه و ارزيابى مى‏كنند.

درك مشكل، همواره مساوي با حل آن نيست؛ اما چنان چه مشكلي را خوب درك نكنيد، هرگز نيز راه حلي براي آن نخواهيد يافت.

انسان با نفسى كه مى‏كشد، قدمى به سوى مرگ مى‏ رود.

آدم باهوش، گرفتاري هاي بزرگ را به گرفتاري هاي كوچك تبديل مي كند و گرفتاري هاي كوچك را از بين مي برد.

چون عقل كامل گردد، سخن اندك شود.

مشورت خواستن از كسي كه فكرش را به كار نمي اندازد، مثل نور خواستن از چراغِ بي نفت است.

اگر مي خواهي بفهمي هر كسي چه جور آدمي است، با او مشورت كن.

لیست صفحات

صفحه نخست

ویژه‌نامه اهل‌بیت

ویژه‌نامه احادیث

ویژه‌نامه قرآن کریم

فرقه شناسی

فرهنگی اجتماعی

مناسبت‌ها

ویژه‌نامه علمی

ویژه‌نامه بزرگان‌ما

   Tomb