ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

bazigar

 

 

به گزارش شیعه آنلاین، اخبار رسیده از منامه پایتخت بحرین حاکی از آن است که تعدادی از بازیگران سرشناس کشور کویت در حرکتی نمادین و با هدف حمایت از شیعیان قیام کننده در بحرین، در میدان اللؤلؤ حاضر شدند.

گفته می شود که این بازیگران سرشناس کویتی به دعوت شیعیان قیام کننده و به ویژه یکی از کارگردانان این کشور به بحرین آمده و در این تحصن حضور یافتند.

این بازیگران کویتی "علی جمعه"، "علی محسن" و "علی کاکولی" بوده اند. بررسی های انجام شده نشان می دهد آنها از جمله محبوب ترین چهره ها نزد شهروندان بحرینی به شمار می روند.