ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

hajj2.jpg

 

 

تا کی به تمنای وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

 

خواهد به سر آمد غم هجران تو یا نه؟

 

آن روز که رفتند حریفان پی هر کار

زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار

حاجی به رهِ کعبه و من طالب دیدار

من یار همی جویم و او جلوه گه یار

 

او خانه همی جوید و من صاحب خانه

 

رفتم به در صومعۀ عابد و زاهد

دیدم همه را پیش رُخَت راکع و ساجد

در میکده رهبانم و در صومعه، عابد

گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

 

یعنی که تو را می طلبم، خانه به خانه

 

هر در که زنم، صاحب آن خانه تویی تو

هر جا که روم، پرتو کاشانه تویی تو

گنجی که نهان است به ویرانه، تویی تو

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو

 

مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه