امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

doa-dast-rajab

با توجه به اینکه لیله الرغائب اولین شب جمعه ماه رجب می باشد، در سال 1390، پنجشنبه شب، نوزدهم خرداد، شب آرزوها خواهد بود و شایسته است رجبیون، خود را برای این شب عزیز آماده نمایند.

لینک های زیر را ببینید:

شب آرزوها، اعمال لیله الرغائب

اس ام اس لیله الرغائب (شب آرزوها)

تا سقف آرزوهای ما!

یلدای آرزو مبارک

ويژه نامه رجب المرجب