ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

http://dl.3noqte.com/pictures/albums/tabiat/ab_o_aiineh.jpg

 

 

پیامبر اکرم(ص):

اختضبوا بالحنّاء فانّه یجلو البصر و ینبت الشّعر و یطیّب الریح و یسکّن الزّوجۀ.[1]

به حنا خضاب بندید، چرا که دید را جلا می‌دهد، مو را بر می‌رویاند، بو را خوش می‌سازد و همسر را آرامش می‌بخشد.

 

[1] کافی، ج6، ص483