ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اتمام حجت بر ابن ملجم[1]

سپس حضرت فرمود: « آن مرد را نزد من بیاورید». ابن ملجم را آوردند و امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود: ای دشمن خدا، آیا به تو خوبی و احسان نکرده بودم؟او گفت:

آری، اما من آن شمشیر را چهل روز مسموم کردم و از خداوند خواستم که بدترین مخلوقات را با آن به قتل برسانم.

حضرت در مقابل این اهانت فرمود: «می بینم که تو ار با همان شمشیر به قتل می رسانند و تو را بدترین خلق خدا می دانم! یا حسن، او را با شمشیر خودش قصاص کن و به قتل برسان.1 . الکافی: ج6 ص40. مناقب ال ابی طالب( شهر آشوب) : ج3 ص95. بحارالانوار: ج42ص239، 244.