ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دعوت به سوی بهشت[1]

امیرالمؤمنین عليه السلام ناگهان ناله ای کرد و از هوش رفت. هنگامی که به هوش آمد فرمود:

این پیامبر و برادرم جعفر و عمویم حمزه است. اکنون درهای آسمان باز است و ملائکه نازل می شوند و مرا به بهشت بشارت می دهند این نیز فاطمه است که حور العین او را احاطه کردند و منازل خود را دربهشت می بینیم.1 . المستطرف: ج2 ص251. ربيع الالبرار: ص599. احقاق الحق: ج8 ص797.