ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

قبر آماده

در بیابان نجف صخره ای نورانی دیده شد و در مکانی قدم ها ایستاد و نسیمی وزید و شتر نشست. جلوی تابوت برداشته شد و آنان عقب تابوت را گرفتند و حرکت کردند. آنها تا جایی رفتند که جلوی تابوت بر زمین گذاشته شد و آنان نیز انتهای تابوت را بر زمین گذاشتند.

آنگاه امام حسن عليه السلام جلو رفت و با هفت تکبیر بر بدن امیرالمؤمنین عليه السلام نماز خواند. سپس با کلنگ یک ضربه بر زمین زد و قبری آماده که تخته ای کنده کاری شده در آن بود پدیدار گشت. با خط سریانی بر روی تخته نوشته بود:

بسم الله الرحمن الرحیم. این قبر را نوح پیامبر هفتصد سال قبل از طوفان برای جانشین محمد صلي الله عليه وآله ، یعنی عبدِ صالحِ طاهرِ مطهر علی بن ابی طالب عليه السلام آماده کرده است.

آنگاه صدایی شنیده شد که گوینده اش دیده نمی شد: «خداوند در عزای سرورتان و حجت خدا بر خلقش به شما جزای خیر دهد».