ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
kaghikari-250.jpg
یکی از روزهای ماه مبارک رمضان بود و کمتر از دو سه ساعت به وقت افطار و غروب باقی مانده بود. روزه‌داران بسیار زیادی در مسجد آذربایجانی‌های بازار تهران جمع شده بودند تا به پندها و حرف‌های مرحوم حاج شیح علی اکبر ترک گوش دهند. در آن سال‌ها مرحوم حاج شیخ علی اکبر ترک، یکی از زبردست‌ترین و بزرگ‌ترین سخنوران و وعّاظ تهران به حساب می آمد. او، هم برای فارسی زبانها و هم برای آذری زبان‌ها منبر می‌رفت و منبرهای او یکی از شلوغ‌تری پرجمعیت‌ترین منبرهای تهران بود.
آن روز نیز بسیاری از روزه‌داران در مسجد آذربایجانی‌های بازار تهران جمع شده بودند تا به سخنان و موعظه‌های حاج شیخ علی اکبر ترک گوش دهند. این جلسه هر روز دو سه ساعت مانده به غروب آغاز می‌شد و در نزدیکی‌های اذان مغرب پایان می‌یافت و مردم بعد از خواندن نماز مغرب و عشا و خوردن افطاری به خانه‌هایشان می‌رفتند.
آن روز رسول ترک نیز در وسط جمعیّت نشسته بود و با دقّت به حرف‌های حاج شیخ علی اکبر گوش می‌داد.
مرحوم حاج شیخ علی اکبر حدیثی درباره قیامت، جهنّم و جهنّمی‌ها مطرح کرده بود و با صحبت‌های نافذش خوف و ترس شدید و مؤثری را در دل‌های شنوندگان جای داده بود. او می‌گفت: ... ای مردم! در روز قیامت یک انسان‌ها و آدم‌های ظاهرالصّلاحی به جهنم خواهند رفت که باور کردنی نیست. در روز قیامت بسیاری از آدم‌هایی که پنداشته می‌شود که مؤمن و بهشتی باشند به جهنم افکنده خواهند شد. به همین دلیل خدای سبحان لطف می‌فرماید و جهنم را از چشم‌های بهشتی‌ها پنهان و پوشیده می‌دارد تا آبروی این دسته از جهنّمی‌ها حفظ شود...
سکوت و خاموشی تمام مجلس را فرا گرفته بود و همه مؤمنین و روزه‌داران حاضر، با دل‌هایی ترسان و خائف و چشم و گوش خود را به حرف‌ها و موعظه‌های حاج شیخ علی اکبر دوخته بودند و در مسجدی به آن بزرگی فقط و فقط صدای حاج شیخ علی اکبر ترک به گوش می‌رسید.
حاج شیخ علی اکبر می‌گفت: ... آی مردم! گمان و خیال نکنید که به بهشت رفتن به همین سادگی‌ها و راحتی‌هاست، خیلی‌ها که فکرش را هم نمی‌کنند، در روز قیامت غیربهشتی از کار در می‌آیند و به جهنّم افکنده خواهند شد... .